Gondozó, ápoló

Komárom Város Egyesített Szociális Intézménye Idősek Otthona

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet
gondozó, ápoló

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 2900 Komárom, Árpád vezér utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Idősek gondozásával, ápolásával kapcsolatos feladatok elvégzése.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Középfokú képesítés, szociális gondozó ápoló, ápoló, szociális szakgondozó, gerontológiai gondozó ( 1/2000 SzCsM rendelet előírása szerinti iskolai végzettség),
  • Idős ellátásban szerzett tapasztalat.
  • Magyar állampolgár, büntetlen előélet, 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Idős ellátásban szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

  • Csapatszellem, empátia, türelem, biztos fellépés, pszichikai stabilitás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Szakmai önéletrajz, motivációs levél, bizonyítványok másolata, 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Illés Nikoletta nyújt, a 06-34-540-033 -as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Komárom Város Egyesített Szociális Intézménye címére történő megküldésével (2900 Komárom, Árpád vezér utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: gondozó, ápoló.
  • Elektronikus úton Illés Nikoletta részére a komaromgondozas@komarom.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Csak a pályázati kiírásnak megfelelő, hiánytalanul benyújtott pályázatokat fogadjuk el, előzetes elbírálás után. A pályázat kiírója a pályáztatás eredménytelenné nyilvánításának jogát indoklási kötelezettség nélkül fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 30.

Share on facebook
Megosztom
Share on email
Elküldöm mailbe

Munkáltató

Komárom Város Egyesített Szociális Intézménye Idősek Otthona

Teljes név:

Komárom Város Egyesített Szociális Intézménye Idősek Otthona

Székhely:

2900 Komárom, Árpád vezér utca 4.

Kapcsolattartó:

komaromgondozas@komarom.hu

További állásajánlatok

Tekintsd meg 

aktuális pályázatainkat

Megjelent a pályázati felhívás legújabb köre!

Jelentkezési határidő: 2022. április 11.

Jelentkezz az állásra