A Komáromi Csillag Óvoda ajánlata: óvodavezető

2023. 06. 30. (07:17)

Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. §-a alapján pályázatot hirdet a Komáromi Csillag Óvoda
óvodavezető (magasabb vezető) munkaköre betöltésére.

A vezetői megbízás időtartama: 2023. szeptember 1-től 2028. július 31-ig

Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan
A munkavégzés helye: 2900 Komárom, Csillag lakótelep 12/A.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
az önkormányzat által fenntartott intézmény szakszerű és törvényes működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, képviselete, az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása, a pénzeszközökkel való ésszerű, célszerű, takarékos gazdálkodás.

Illetmény és juttatások: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

a pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló       326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 6. sz. mellékletében meghatározott szakképzettség,
 pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 legalább 4 év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai tapasztalat,
 büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság, vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy nyújthat be pályázatot,
 megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 a szakmai gyakorlatot igazoló részletes szakmai önéletrajz,
 az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai elképzeléseket tartalmazó vezetői program,
 felsőfokú végzettséget igazoló okmányok másolata,
 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 a pályázó nyilatkozata, melyben hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez,
 nyilatkozat arról, hogy pályázatának elbírálását nyílt vagy zárt ülésen kéri

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot Komárom Város Polgármesteréhez, írásban lehet benyújtani (2900 Komárom Szabadság tér 1.)

A pályázat benyújtásának határideje:
https://kozszolgallas.ksz.gov.hu/ honlapon való megjelenéstől számított 30 nap.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. augusztus 31.

Megosztom
Elküldöm mailbe

Munkáltató

Komáromi Csillag Óvoda

Teljes név:

Komáromi Csillag Óvoda

Székhely:

2900 Komárom, Csillag lakótelep 14.

Web cím:

https://csillagovi.hu/

További állásajánlatok

Tekintsd meg 

aktuális pályázatainkat

Jelentkezz az állásra