Önkéntesség

Az EFOP-1.2.11-16-2017-00011 „Otthonteremtés és közösségépítés a fiatalokért Komáromban” című projekt alapvető célja a településen élő 18-35 éves fiatalok képessé tétele arra, hogy a városban fellelhető lehetőségekkel tudjanak élni és helyben egzisztenciát, családot tudjanak alapítani. A projekt kapcsán Komárom Város Önkormányzat a város lakossága, intézményei, és szervezetei számára önkéntes adatbázist épít ki. A programkoordinátor a sikeres jelentkezési lap kitöltése után jelentkezni fog a megadott e-mail címen. Az adatok feldolgozása után összeköttetést létesítünk az önkéntes fogadókkal!

Az önkéntesség olyan tevékenység, melyet egyénileg vagy csoportosan, rendszeresen vagy alkalmanként, belföldön vagy külföldön a közös jó érdekében személyes akaratból végeznek anyagi ellenszolgáltatás nélkül. Az önkéntes tevékenység közvetlen anyagi haszonnal nem jár annak végzője számára, továbbá az önkéntes nem helyettesíti a fizetett munkaerőt. Az önkéntes nem elsősorban saját családjának segít, munkálkodása hozzáadott értékként jelenik meg a fogadó szervezet életében. A tevékenység megvalósulhat non-profit, civil szervezet, vagy állami intézmény-, ritkább esetben for-profit szervezet (cégek , vállalkozások) keretein belül. Előnye, hogy elősegíti a társadalmi beilleszkedést, hozzájárul a szegénység, a kirekesztődés csökkentéséhez és a teljes foglalkoztatottsághoz. Az önkéntesség segít környezetünk és közösségünk jobbá tételében.

A fiatalok, pályakezdők szempontjából előnyös, ha első munkahelyi gyakorlatukat segítő környezetben végzik, ahol a felelősséget még mások viselik helyettük. Emellett egyre több piaci szervezet figyel fel arra, hogy szakembereinek önkéntes munkára való ösztönzése elősegíti az alkalmazottak kreativitásának, munkakedvének növekedését, felfogható az alkalmazottak sokoldalúvá tételének egyik állomásaként, javítja a cég közösségen belüli reputációját, növeli a vállalaton belüli munkamorált.

  • Az önkéntes tevékenység a társadalmi beilleszkedés és integráció egyik eszköze. Hozzájárul egy összetartó társadalom kialakulásához, a bizalom és szolidaritás kialakításával, illetve a társadalmi tőke megteremtésével.
  • Az önkéntes tevékenység egy lehetőség arra, hogy bármilyen nemzetiségű, vallású, társadalmi-gazdasági hatterű és korú ember hozzájárulhasson a pozitív változáshoz.
  • Az önkéntes tevékenység hathatos eszköze lehet az aktív és felelősségteljes állampolgárság megteremtésének, ami a demokrácia, szolidaritás és részvétel.
  • Az önkéntes tevékenységnek köszönhetően az emberek gyakorlatot szereznek a vezetés, kommunikáció és szervezés területén, kiszélesítik ismeretségi körüket, és gyakran ennek köszönhetően jutnak később fizetett munkahelyhez. Az önkéntes munka informális és non-formális tanulási lehetőséget nyújt és ezért életen át tartó tanulás fontos eszköze.
  • Az önkéntes tevékenység GDP-hez való hozzájárulása a gazdasági érteket és a gazdasági tevékenység egészéből való részesedését tekintve igen jelentős, ezért fontos, hogy megjelenjen a nemzeti statisztikai hivatalok által publikált kimutatásokban.
  • Az önkéntesség fontos szerepet játszik a társadalmi kérdésekre adott válaszok megtalálásában. Az önkéntesek hozzájárulnak a szolgáltatások mennyiségi és minőségi javulásához, és további szolgáltatásokat és ezen az úton továbbhaladva új munkalehetőségeket hoznak létre.

A 2005. évi LXXXVIII. Törvény a Közérdekű önkéntes tevékenységről köszönhetően megkerülhetetlen témává vált az önkéntesség. A törvény a mellett, hogy jogi értelemben vett státuszt adott az önkénteseknek, számos anomáliát megszüntetett (pl. az önkénteseknek nyújtott költségtérítés adó és járulékmentessége) és általa széles körben vált ismertté és elfogadottá az önkéntes tevékenység haszna a társadalom és az egyének szintjén.

További információ az önkéntességről: http://www.onkentes.hu

Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat
Igazolási minta – közösségi munka
Önkéntes napló
Önkéntes szerződés

Adatkezelési tájékoztató: PDF

Az önkénteskoordináció kezelője a Kerecsen Ifjúsági Egyesület