Esetmenedzser

2022. 08. 25. (08:56)

Komáromi Tám-Pont Család-és Gyermekjóléti Intézmény a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet esetmenedzser munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2023. 03. 01. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Komárom-Esztergom megye, 2900 Komárom , Szt. László utca 23.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Gyermekjóléti szolgáltatáshoz kapcsolódó esetmenedzseri feladatok ellátása, az 1997. évi XXXI. tv (Gyvt.) alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.

Pályázati feltételek:

• Főiskola, szociális felsőfokú végzettség,
• Szociális-gyermekjóléti ellátásban szerzett tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• B kategóriás jogosítvány,
• Büntetlen előélet, cselekvőképesség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Főiskola, szociális munkás, szociálpedagógus,
• Szociális-gyermekjóléti ellátásban szerzett tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

• Kiváló szintű problémamegoldó készség, önálló munkavégzés képessége, empátia.,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Motivációs levél, szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatai, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány, a pályázó nyilatkozata arról, hogy személyes adatainak a pályázat kapcsán való kezeléséhez
2022. 08. 25. 9:40 Megtekintés
https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=ij5a3tg5j9 2/2
hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. szeptember 6.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Benisné Varga Valéria, intézményvezető nyújt, a 0634540258 -os
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Komáromi Tám-Pont Család-és Gyermekjóléti Intézmény címére történő megküldésével
(2900 Komárom, Szt. László utca 23. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: 95/2022. , valamint a munkakör megnevezését: esetmenedzser.
• Elektronikus úton Benisné Varga Valéria, intézményvezető részére a gyermekjolet.komarom@gmail.com E-mail címen
keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázóval való személyes találkozás tapasztalatai és a benyújtott pályázat alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója a szakmai
vezetők bevonásával dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. szeptember 16.

Megosztom
Elküldöm mailbe

Munkáltató

Komáromi Tám-Pont Család- és Gyermekjóléti Intézmény

Teljes név:

Komáromi Tám-Pont Család- és Gyermekjóléti Intézmény

Székhely:

2900 Komárom, Jedlik Á. utca 8

Fő tevékenység:

M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

Kapcsolattartó:

gyermekjolet.komarom@gmail.com

További állásajánlatok

Tekintsd meg 

aktuális pályázatainkat

Jelentkezz az állásra