Otthonteremtés és közösségépítés a fiatalokért Komáromban projektzárás

Komárom Város Önkormányzata sikeresen pályázott az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program
felhívására – a 197,39 millió forint európai uniós, vissza nem térítendő támogatásnak köszönhetően többek
között lakhatási- és bértámogatásban részesítettük a fiatalokat.

Az EFOP-1.2.11-16-2017-00011 „Otthonteremtés és közösségépítés a fiatalokért Komáromban” című projekt alapvető célja volt a településen élő 18-35 éves fiatalok képessé tétele arra, hogy a városban fellelhető életlehetőségekkel tudjanak élni és helyben egzisztenciát, családot tudjanak alapítani. Ezenkívül ez a projekt arra is lehetőséget teremtett, hogy a máshonnan ide települni szándékozóknak vonzóvá váljon Komárom, és ezzel akár szakembereket, a hiányszakmákban dolgozókat tudjunk a városba vonzani. A projekt fő célja a fiatalok számára biztosítani kívánt önkormányzati bérlakások felújítása és átalakítása volt.

A pályázat keretében 22 lakás felújítására került sor 84.328.169,- Ft pályázati támogatásból, melyhez az önkormányzat további 100.000.000,- Ft önerőt biztosított. A felújított lakásokat a pályázati kiírásnak megfelelően berendeztük, bútorokat (konyhabútor, étkezőasztal, székek, íróasztal, ágy, szekrény), műszaki cikkeket (főző és sütőberendezés, mikrohullámú sütő, hűtőszekrény, mosógép) vásároltunk. A lakásokban biztosítottuk az internet elérést és laptopokat is beszereztünk.

A pályázat másik fő tevékenysége keretében Komáromban 67 fő részesült havi 70.000,- Ft-os helyi munkavállalást ösztönző támogatásban 53.900.000,- Ft összegben.

Soft tevékenységként sor került egy komplex munkaerő-piaci kereslet-kínálati felmérésre, meghatározásra kerültek az ifjúsági cselekvési prioritások és ennek megfelelően az egyes programelemek, melyek célja a helyi ifjúság aktivitásának, munkaerő-piaci pozíciójának erősítése volt. A projekt megvalósítása során a fiatalok részt vettek közösségfejlesztő képzésen, rendezvényeken, programokon, valamint szakmai tanulmányúton is.

A 60 hónapos fenntartási időszakban vállaljuk, hogy a projekt keretein belül kialakított valamennyi ingatlant a célcsoportba tartozó fiatalok számára biztosítjuk. A lakhatási lehetőség igénybevételének feltétele, hogy a beköltöző fiatal foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkezzen és közösségi célú önkéntes tevékenységet végezzen Komáromban.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

További információ kérhető:

Komáromi Városi Televízió

2900 Komárom, Szabadság tér 1.

Tel.: 34/341-941, komaromtv@novonet.hu

Megosztás
Küldés üzenetben

Tekintsd meg 

aktuális pályázatainkat

Jelentkezz az állásra