A Komáromi Tám-Pont Család-és Gyermekjóléti Intézmény ajánlata: esetmenedzser

2023. 02. 23. (09:28)

Komáromi Tám-Pont Család-és Gyermekjóléti Intézmény a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet esetmenedzser munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2900 Komárom, Szt. László utca 23.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Gyermekjóléti szolgáltatáshoz kapcsolódó esetmenedzseri feladatok ellátása, az 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, szociális felsőfokú végzettség,
•         Szociális-gyermekjóléti ellátásban szerzett tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
•         B kategóriás jogosítvány,
•         Büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Főiskola, szociális munkás, szociálpedagógus,
•         Szociális-gyermekjóléti ellátásban szerzett tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

•         Kiváló szintű problémamegoldó készség, önálló munkavégzés képessége, empátia.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Motivációs levél, szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatai, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozata arról, hogy személyes adatainak a pályázat kapcsán való kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2023. március 9.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Benisné Varga Valéria, intézményvezető nyújt, a 0634540258 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Komáromi Tám-Pont Család-és Gyermekjóléti Intézmény címére történő megküldésével (2900 Komárom, Szt. László utca 23. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 29/2023. , valamint a munkakör megnevezését: esetmenedzser.
•         Elektronikus úton Benisné Varga Valéria, intézményvezető részére a gyermekjolet.komarom@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázóval való személyes találkozás tapasztalatai és a benyújtott pályázat alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója a szakmai vezetők bevonásával dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2023. március 14.

Megosztom
Elküldöm mailbe

Munkáltató

Komáromi Tám-Pont Család-és Gyermekjóléti Intézmény

Teljes név:

Komáromi Tám-Pont Család-és Gyermekjóléti Intézmény

Székhely:

2900 Komárom, Szt. László utca 23.

Web cím:

http://www.komarom.hu/int.php

További állásajánlatok

Tekintsd meg 

aktuális pályázatainkat

Jelentkezz az állásra